Banquet.dk ApS – Brugerbetingelser

Dato: [xx]. november 2019

Virksomhedsoplysninger:

Banquet.dk ApS (”Banquet”)

CVR-nr. 40480285

Nordområdet 135 B, st.

1440 København K

1. INTRODUKTION TIL DISSE HANDELSBETINGELSER


 • 1.1 Disse handelsbetingelser gælder for enhver, der udbyder, markedsføre, giver tilbud på og/eller sælger produkter til brugere på Banquets hjemmeside, www.banquet.dk og for alle ydelser og tjenester, som Banquet yder i den forbindelse.

 • 1.2 Udover disse handelsbetingelser gælder Banquets brugerbetingelser for brug af www.banquet.dk. De til enhver tid gældende brugerbetingelser findes på www.banquet.dk. Banquets samarbejdspartnere forventes at gøre sig bekendt med brugerbetingelserne, som accepteres ved samarbejdspartnerens forretningsaktivitet via Banquet.

 • 1.3 I tilfælde af at der er indgået specifikke aftaler mellem Banquet og dig, skal følgende rangorden for aftaledokumenterne gælde:

  • 1) Specifik aftale
  • 2) Banquets brugerbetingelser
  • 3) Disse handelsbetingelser
 • 1.4 Banquet tager forbehold for at ændre disse handelsbetingelser til enhver tid og uden varsel. Såfremt Banquet ændrer handelsbetingelserne, er det handelsbetingelser gældende på tidspunktet for din indgåelse af en salgsaftale, der er formidlet af Banquet, som finder anvendelse.

2. BANQUETS TJENESTER


 • 2.1 På www.banquet.dk (”Hjemmesiden”) stiller Banquet en online platform til rådighed, hvor restaurationer, restauranter, kroer, beværtninger, spisesteder, madsteder og lignende (”Værten” eller ”Værterne”) kan tilbyde og sælge deres middage, selskabsmiddage, madoplevelser, festmenuer, festarrangementer, middagsarrangementer, menuer, frokoster og lignende (”Arrangement” eller ”Arrangementerne”) til personer, der efterspørger et Arrangement (”Gæsten” eller ”Gæsterne”).

 • 2.2 Gæsterne kan på Hjemmesiden indtaste sine kontaktoplysninger og sine ønsker og kriterier for et Arrangement, herunder tid, sted, omfang, menu mv. Banquet matcher herefter Gæstens ønsker og kriterier med Værterne, videregiver Gæstens kriterier til de relevante Værter og indhenter tilbud til Gæstens ønskede Arrangement. Gæsten modtager tilbud via den e-mailadresse, som Gæsten har indtastet på Hjemmesiden.

 • 2.3 Ved Gæstens accept af et tilbud fra Værten, indgår Gæsten og Værten direkte aftale med hinanden. Banquet optræder udelukkende som et mellemled mellem Gæsten og Værten. Banquet derfor hverken (gen)sælger, udlejer eller tilbyder nogen Arrangementer.

 • 2.4 Når Banquet – som mellemled – formidler Gæstens udbud af Arrangementer til Værterne og Værternes tilbud på Arrangementer til Gæsten, er de oplysninger Banquet formidler til henholdsvis Gæsten og Værterne, baseret på de oplysninger som Banquet modtager fra Gæsten og Værterne.

 • 2.5 Banquet garanterer ikke, at samtlige oplysninger i Gæstens udbud og Værternes tilbud er nøjagtige, fyldestgørende eller korrekte. Banquet kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle fejl i Gæstens udbud og/eller Værternes tilbud.

 • 2.6 Hver Vært holdes til enhver tid ansvarlig for, at den information, der er på vores platform om Værten er nøjagtig, fyldestgørende og korrekt.

3. NO SHOW-REFUSION FRA BANQUET


 • 3.1 Med henblik på at sikre høj trafik og mange udbud fra Gæsterne, tilbyder Banquet en ”No Show-refusion” til Gæsterne på de vilkåre, der fremgår i brugerbetingelserne. Værten forpligter sig til loyalt at assistere Banquet med håndteringen af No Show-refusionen.

4. ABONNEMENTSTYPER OG BETALING


 • 4.1 For markedsføringen af Værten på Hjemmesiden, Værtens salg til Gæster formidlet af Banquet og Værtens salg til Gæster, som Værten har fundet eller opnået kontakt med via Banquet eller Hjemmesiden, skal Værten betale et vederlag til Banquet (”Vederlaget”).

 • 4.2 Vederlaget udgøres af en provision for solgte Arrangementer (”Provisionen”) med tillæg af en eventuel fast månedsbetaling (”Månedsbetalingen”), afhængigt af hvilket abonnement Værten har tegnet hos Banquet.

 • 4.2.1 Månedsbetalingen skal være modtaget af Banquet senest den første bankdag i den måned, som Månedsbetalingen vedrører. Rettes til når siden er helt done

 • 4.2.2 Provisionen opgøres på grundlag af en provisionssats af Arrangementets samlede værdi eksklusive moms i henhold til aftalen om Arrangementet mellem Gæsten og Værten. Provisionen skal være modtaget af Banquet senest 14 dage efter dagen for Arrangementets afholdelse. ( laves om til betaling når værten modtager depositummet for arrangementet)

 • 4.3 Banquet udbyder forskellige abonnementer til Værterne, som fremgår [af Banquets produktark] / [nedenfor]:

 • 4.4 Freemium:

 • 4.4.1 Opgørelse af Vederlaget til Banquet:

  • A. Månedsbetaling på 99 kr. eksklusive moms
  • B. Provisionssats på 18%
 • 4.4.2 Medfølgende ydelser til Værten:

  • A. En annonce på Banquet.dk
  • B. Eksponering over for 50 % af vores besøgende
  • C. Ét billede på din annonce
 • 4.5 Basis:

 • 4.5.1 Opgørelse af Vederlaget til Banquet:

  • A. Månedsbetaling på 499 kr. eksklusive moms
  • B. Provisionssats på 15%
 • 4.5.2 Medfølgende ydelser til Værten:

  • A. En annonce på Banquet.dk
  • B. Eksponering over for 70 % af vores besøgende
  • C. Op til 4. billeder på din annonce
 • 4.6 Premium:

 • 4.6.1 Opgørelse af Vederlaget til Banquet:

  • A. Månedsbetaling på 995 kr. eksklusive moms
  • B. Provisionssats på 11%
 • 4.6.2 Medfølgende ydelser til Værten:

  • A. En annonce på Banquet.dk
  • B. Eksponering over for 100 % af vores besøgende
  • C. Din annonce listes blandt de 6 øverst i dit område D. (Virtual tur foretaget af Banquets fotograf)
  • E. Ubegrænset antal billeder på din annonce og op til 2 videoer.
  • F. Statistik over antal besøgende på Værtens profil på Hjemmesiden. (Leveres efter 4 kvartal. Første drifts år, herefter hvert kvartal.)
 • 4.7 I tillæg til abonnementerne tilbyder Banquet løbende øvrige ydelser til Værterne. [Tillægsydelserne fremgår af Banquets produktark].

4. ABONNEMENTSTYPER OG BETALING • 4.1 For markedsføringen af Værten på Hjemmesiden, Værtens salg til Gæster formidlet af Banquet og Værtens salg til Gæster, som Værten har fundet eller opnået kontakt med via Banquet eller Hjemmesiden, skal Værten betale et vederlag til Banquet (”Vederlaget”).

 • 4.2 Vederlaget udgøres af en provision for solgte Arrangementer (”Provisionen”) med tillæg af en eventuel fast månedsbetaling (”Månedsbetalingen”), afhængigt af hvilket abonnement Værten har tegnet hos Banquet.

 • 4.2.1 Månedsbetalingen skal være modtaget af Banquet senest den første bankdag i den måned, som Månedsbetalingen vedrører. Rettes til når siden er helt done

 • 4.2.2 Provisionen opgøres på grundlag af en provisionssats af Arrangementets samlede værdi eksklusive moms i henhold til aftalen om Arrangementet mellem Gæsten og Værten. Provisionen skal være modtaget af Banquet senest 14 dage efter dagen for Arrangementets afholdelse. ( laves om til betaling når værten modtager depositummet for arrangementet)

 • 4.3 Banquet udbyder forskellige abonnementer til Værterne, som fremgår [af Banquets produktark] / [nedenfor]:

 • 4.4 Freemium:

 • 4.4.1 Opgørelse af Vederlaget til Banquet:

  • A. Månedsbetaling på 99 kr. eksklusive moms
  • B. Provisionssats på 18%
 • 4.4.2 Medfølgende ydelser til Værten:

  • A. En annonce på Banquet.dk
  • B. Eksponering over for 50 % af vores besøgende
  • C. Ét billede på din annonce
 • 4.5 Basis:

 • 4.5.1 Opgørelse af Vederlaget til Banquet:

  • A. Månedsbetaling på 499 kr. eksklusive moms
  • B. Provisionssats på 15%
 • 4.5.2 Medfølgende ydelser til Værten:

  • A. En annonce på Banquet.dk
  • B. Eksponering over for 70 % af vores besøgende
  • C. Op til 4. billeder på din annonce
 • 4.6 Premium:

 • 4.6.1 Opgørelse af Vederlaget til Banquet:

  • A. Månedsbetaling på 995 kr. eksklusive moms
  • B. Provisionssats på 11%
 • 4.6.2 Medfølgende ydelser til Værten:

  • A. En annonce på Banquet.dk
  • B. Eksponering over for 100 % af vores besøgende
  • C. Din annonce listes blandt de 6 øverst i dit område D. (Virtual tur foretaget af Banquets fotograf)
  • E. Ubegrænset antal billeder på din annonce og op til 2 videoer.
  • F. Statistik over antal besøgende på Værtens profil på Hjemmesiden. (Leveres efter 4 kvartal. Første drifts år, herefter hvert kvartal.)
 • 4.7 I tillæg til abonnementerne tilbyder Banquet løbende øvrige ydelser til Værterne. [Tillægsydelserne fremgår af Banquets produktark].

5. VÆRTENS REGISTRERING HOS BANQUET OG VÆRTENS FORPLIGTELSER


 • 5.1 Efter Banquet har godkendt Værten, oprettes Værten i Banquets system, samtidig med at der oprettes en værtsprofil på Hjemmesiden for Værten.

 • 5.2 Værten skal, inden 2 måneder fra oprettelsen af værtsprofilen, udfylde alle oplysninger om Værten på sin værtsprofil, herunder indsende passende beskrivelse om og uploade passende billeder og videoer af Værten og Værtens produkter.

 • 5.3 Værten indestår for, at alt materiale og tekst, som Værten uploader på Hjemmesiden, ikke krænker tredjemandsrettigheder eller er i strid med gældende ret.

 • 5.4 I tilfælde af at Værten tilbyder særlige rabatordninger, igangsætter særlige priskampagner eller på anden måde tilbyder ekstraordinære priser eller arrangementer, er Værten forpligtet til at tilbyde samme pris og ordninger via Banquet og Hjemmesiden.

 • 5.5 Banquet er til enhver tid berettiget til at afregistrere, fjerne og ændre i Værtens værtsprofil fra Hjemmesiden.

6. BANQUETS FORPLIGTELSER OVER FOR VÆRTEN


 • 6.1 Banquet skal uden beregning for Værten inddrage Værtens navn og/eller logo i minimum 4 marketingskampagner på sociale medier, f.eks. Facebook og Instagram.

 • 6.2 Værten forpligter sig til at kontakte Banquet.dk når de ønsker at indgå i en kampagne. Materiale, tilbud, kampagner, hvor kommer info fra. Ret til at bruge deres logo mv.

 • 6.3 Banquet yder telefonisk og via e-mail support til Værten relateret til tekniske forhold på Hjemmesiden og forhold relateret til Gæster.

7. ANSVARSFRASKRIVELSE


 • 7.1 Banquet er alene et mellemled og formidler af kontakten mellem Gæsten og Værten. Banquet fralægger sig ethvert ansvar for enhver korrespondance, aftale, forpligtelser og øvrige forhold mellem Gæsten og Værten.

 • 7.2 Banquet kan ikke garantere, at henvendelser fra, udbud fra eller andre løfter fra Gæsten bliver overholdt, respekteret, fulgt op på eller godkendt af Gæsten.

 • 7.3 Banquet fralægger sig ethvert ansvar for Værternes brug af Hjemmesiden. Banquet kan således ikke pålægges ansvar for fejl, afbrydelser, forstyrrelser, reparation, opdatering eller vedligeholdelse af Hjemmesiden.

 • 7.4 Banquet er ikke ansvarlig for informationer som Gæsterne giver til Værten, uanset om informationen er givet på Hjemmesiden. Banquet er derfor ikke ansvarlig for unøjagtige, misvisende eller forkerte information eller tilbageholdelse af information fra Gæsterne.

 • 7.5 Banquet foretager ingen kontrol af Gæsterne og giver ingen udtalelser, garantier eller indeståelser for Gæsternes betalingsevne eller opfyldelse af forpligtelser over for Værten. Værten anerkender og accepterer, at Værten alene kan rette eventuelle krav mod Gæsten, og at Banquet ikke har noget ansvar eller hæftelser for Gæstens forpligtelser over for Værten.

8. IMMATERIELLE RETTIGHEDER OG REFERNCER


 • 8.1 Banquet har den fulde ejendomsret og ejer alle immaterielle rettigheder til Hjemmesiden, herunder tilknyttet kundebase, design, ophavsrettigheder, varemærke og forretningskendetegn, og andet materiale på Hjemmesiden, jf. dog pkt. 8.2.

 • 8.2 Banquet anerkender Værtens ejendomsret og immaterielle rettigheder til bl.a. men ikke begrænset til Værtens navn, logo, varemærke, forretningskendetegn, ophavsrettigheder og øvrige rettigheder tilhørende Værten.

 • 8.3 Medmindre andet er skriftligt aftalt, er Banquet berettiget til at anvende Værtens navn, logo, varemærke og det materiale og tekst, som Værten har tilføjet på sin profil på Hjemmesiden som reference og anden reklameøjemed til brug for markedsføring af Banquet og Hjemmesiden.

9. TAVSHEDSPLIGT


 • 9.1 Banquet iagttager ubetinget tavshed med hensyn til alle oplysninger vedrørende Værtens fortrolige forhold og oplysninger, som Banquet modtager om Værten.

 • 9.2 Banquet kan bruge underleverandører i forbindelse med driften af Hjemmesiden. Banquet sikrer, at eventuelle underleverandører er underlagt tavshedspligt og alene modtager Værtens oplysninger, når det er nødvendigt.

10. BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER


 • 10.1 Gæsten har i forbindelse med Banquets formidling af tilbud fra Værterne oplyst sit navn og kontaktoplysninger til Banquet. I tilfælde af at Banquet videregiver disse oplysninger om Gæsten til Værten, skal Værten sikre forsvarlig og sikker opbevaring og behandling af disse oplysninger. Banquets privatlivspolitik finder anvendelse og kan findes på Hjemmesiden.

11. GYLDIGHED


 • 11.1 Såfremt en eller flere bestemmelse i disse handelsbetingelser måtte blive anset for ugyldige, umulig at håndhæve eller ikke-bindende, forbliver Værten bundet af alle de øvrige bestemmelser. I sådanne tilfælde skal en erstattende bestemmelse med lignende effekt som den ugyldige eller ikke-bindende bestemmelse accepteres.

12. LOVVALG OG VÆRNETING


 • 12.1 Enhver tvist vedrørende Banquets levering af tjenester og disse handelsbetingelser, herunder omfang og gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Københavns byret.